Anna NorlénAnna Norlén

beredskapsdirektör

länsstyrelsen Kalmar

(stabschef länsstyrelsen i övningen)

– Övningen var jättebra. Lärde mig mycket av ett bra scenario och hittade de utvecklingsområden som behövde hittas. Samverkan med centrala myndigheter måste utvecklas vidare, samarbetet med kärnkraftverket i Oskarshamn är jag mycket nöjd med.

Var övningen realistisk?

– Bra fråga. Jag vet inte. När man övar kör man bara på och reflekterar inte. I ett skarpt läge tror jag man jobbar mycket mer pragmatiskt, men det är människans natur och har inte med upplägget att göra.

 

Peo CarlssonPeo Carlsson

säkerhetssamordnare

Kalmar kommun

– Det här är en unik möjlighet att regionalt öva en kärnteknisk olycka. Det var tolv år sen vi gjorde det och mycket glöms. Vi mäter våra resultat, enligt mall från övningsledaren, och det är bra att kunna göra det.

 

Anna NymanAnna Nyman

enhetschef

MSB

(operativ chef hos MSB i övningen)

– Vi hade en lista på 100 personer och majoriteten deltog i övningen. Har aldrig varit om så stor organisation tidigare. Men vi behöver fler som involveras, både på samma gång och under längre tid. Vi har bra koll på vad som ska göras, men behöver fler som kan utföra det. Det gäller allt från att sköta minnesanteckningar till att hålla samverkanskonferenser

– Viktigt för oss var lyhördhet mot länsstyrelsen i Kalmar och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi lärde oss att lyssna av allt eftersom övningen fortskred, det blev bättre och bättre.

 

Pierre StridPierre Strid

räddningschef

Västervik

(räddningsledare Kalmar län i övningen)

– Det var ett otroligt bra engagemang. Alla gick in för uppgiften som om det var på riktigt, vilket gjorde övningen realistisk. Det blir som ett teambildande att slita på varann så här under två dygn. Samtidigt blir givetvis även övningen en påfrestning. Bara vid mottagningsstationen i vår kommun var 60 personer inblandade.

– Bra att medaktörer från kärnkraftverket, polis, sjukvård fanns på plats i ledningscentralen. Det gjorde att vi fick riktiga svar på våra frågor.

– Wis-systemet är bra för dokumentering men svårt att följa för att få uppfattning om vad som hänt och ta snabba beslut. Kände mig inte bekväm med det.

 

Roland KarlssonRoland Karlsson

kommunchef

Kalmar

– Det viktigaste är att överhuvudtaget öva. Inte minst det första skedet med larmfunktionen är viktig, men också att staber kommer igång och se att utrustning fungerar. Våra krisledningsplaner blir uppdaterade.

– Samverkansmöten med länsstyrelsen är väsentliga eftersom de är spindeln i nätet. Men den viktigaste delen är kanske information och att den är så öppen som möjligt. I såna här sammanhang är lokalradion det viktigaste medlet för att nå ut med informationen.

 

Sven LindgrenSven Lindgren

landshövding

Kalmar län

– Jag har förespråkat en lång och prövande övning. Vi hoppas få vårt beredskapsprogram testat, om det täcker vad vi behöver. Och i slutändan få ett bra dokument och erfarenheter in i framtiden. Totalt sett är det inte brist på resurser, utan handlar om att få dem på rätt plats i rätt tid.

– Det är första gången vi övar så stort, intressant är att se hur samspel sker mellan oss och andra myndigheter.

– Information är a och o. Inom staben och mellan myndigheter, samt till allmänhet för att undvika panik.

 

Gert FribergGert Friberg

räddningschef

Kalmar

(räddningsledare Kalmar län i övningen)

– Sett ur det perspektiv vi drev stabsarbetet och olyckans komplexitet tycker jag det fungerade bra. Vi hade främre stab i ledningsbuss som löste frågor i närområdet och bakre stab jobbade strategiskt.

– Det här är ju en megahändelse som aldrig inträffar, så visst finns det saker att putsa på. Men om vi ser stormar och skogsbränder framför oss, då vet vi nu att vi är förberedda. Som presumtiv räddningsledare för länsstyrelsen känner jag mig trygg.

– Vi såg vikten av att ha en stabslokal som står färdig med teknik som fungerar. Skulle vi tvingats börja med lokal och teknik hade vi hamnat efter, nu kunde vi i stället ligga steget före. Jag har aldrig varit med om en så genomtänkt övning och det var roligt att få delta.

 

Torbjörn Jonsson

övningsenheten

MSB

(lokal övningsledare Kalmar i övningen)

– Övningen flöt på som tänkt, det fick vi signaler om från motspelet i Enköping. Om det är verklighetstroget? Jag tror nog deltagarna befunnit sig i twilight zone...