- Vi hjälper kommunerna att höja beredskapen, komma igång snabbare och trycka på rätt knappar om något är på väg att hända. För oss som är Tib innebär det framförallt att vi numera omvärldsbevakar på ett bredare sätt. säger Bengt-Ove Ohlsson, räddningschef i Ängelholm.

Tio kommuner ingår i Skåne Nordväst, en av tre räddningstjänstregioner i länet. Länsstyrelsen kräver Tib-funktion i varje kommun. För att leva upp till kravet beslutades att den person som är räddningschef i beredskap också är Tib.

- Åstorp och Klippan hade Tib sedan tidigare, nu har alla tio kommunerna det.

 

Samarbetet mellan kommunerna har kommit längst inom räddningstjänstområdet, därför var det naturligt att ge räddningschef i beredskap rollen som Tib. Den utökade uppgiften kan handla om störningar på elnät eller vattenledningar, större olyckor på andra håll där invånare från området är inblandade med mera.

- Chefstjänstemän kan numera koppla av när de lämnar jobbet, de vet att det är någon som bevakar kommunen utanför kontorstid. Vi blir en länk för kommunala jourer. För länsstyrelsen och andra statliga myndigheter blir det enklare att ha en kontakt istället för tio.

RCB/Tib kan alltid kontaktas via stabsbrandmästaren  på gemensamma ledningscentral i Helsingborg som är samlokaliserad med SOS Alarm.

Räddningschef i beredskap har som Tib inte beslutanderätt i den enskilda kommunen, utan ska se som en stödjande funktion. Men om ledningen inte kan nås finns ansvar att ta beslut om vilken organisation som ska sättas på fötter.

 

Andra uppgifter som Tib är att:

  • omvärldsbevaka genom att följa rapportering i media och tidig förvarning från bland annat SOS Alarm.
  • analysera information, bedöma läget. Informera eller larma olika befattningar i aktuell kommun, exempelvis krisorganisation, Posom-grupp, och förvaltningschefer.
  • vara kontaktperson och ingång för utomstående organisationer att komma i kontakt med kommunerna.
  • dokumentera i Wis, delta i möte för strategisk samverkan en gång i veckan. Ska även initiera samverkan med andra myndigheter/organisationer.

 

Fem brandingenjörer är räddningschef i beredskap i ett rullande veckoschema. Bengt-Ove Ohlsson räknar med att uppgiften som Tib under normala förhållanden kräver två-tre timmars arbete under en vecka.

Vad händer om de två beredskapsrollerna kolliderar?

- Räddningstjänstuppdraget går alltid före. Då får man kalla in en ny Tib, alternativt kontakta räddningschef i beredskap i något av Skånes övriga räddningstjänstområden.