– Eftersom vi inte säkert kan säga vad som föranledde olyckan gör vi rejäla åtgärder för att det inte ska upprepas, säger brandingenjör Mats Sundbom.
Det var vid i en brandskyddsutbildning när en kolsyresläckare skulle användas som slangen lossnade från det så kallade snöröret som fungerar som handtag för slangen.

Personen som skulle använda släckaren träffades i huvudet av slangen, blödde kraftigt och fick sy två stygn. Denne och en instruktör fick också akut hörselnedsättning.

 

– Den troligaste orsaken är att den gängade dysan som ska hålla snörröret på plats med tiden hade gängats ur. Släckarna provtrycks och ska enligt tillverkaren hålla i tio år. Men då avses att de används vid ett fåtal tillfällen. Flera av våra slangar har använts mycket och är gamla, säger Sundbom

En annan orsak som Södertörn inte vågar utesluta är att något fastnat i röret och orsakat onormal tryckuppbyggnad.

 

För att undvika framtida olyckor har Södertörn beslutat att

  • Slang som är äldre än tre år ska bytas ut
  • Skärpning av rutiner vid byte av slang för att säkerställa att grus eller liknande inte kommer in i slangen
  • Okulär kontroll av slang samt provåtdragning av dysan inför varje användning

– På längre sikt ska vi gå över till vattensläckare. Det är främst av ekonomiska skäl. Men de har också lägre arbetstryck, cirka tio bar i stället för 50, och bedöms vara säkrare. Innan det har skett ska vi dock följa beslutade åtgärder.