Deltagarna övades i att hantera situationer som de kan komma att möta under en hjälpinsats.

Bland annat skulle de analysera hjälpbehovet vid en kaosartad situation där ett stort antal flyktingar försökte ta sig över en gränspostering; tränas i att genomföra medieintervjuer, samt hantera en allvarlig säkerhetsincident.

De övades även i planering av humanitära insatser, team-building och radiokommunikation.

En storskalig övning var en del av utbildningen. Den var baserad på ett verklighetstroget scenario där deltagarna – som var indelade i fyra arbetslag - övades i att inventera, planera och förbereda en hjälpinsats som omfattade att sätta upp läger i Uganda för tiotusentals flyktingar som var på flykt från en väpnad konflikt i Sydsudan.
– Det är viktigt att öva tillsammans eftersom vi lär oss samarbeta under svåra förhållanden och stor tidspress. Det var en utmaning eftersom vi inte hade träffats tidigare, berättade några av deltagarna.

– Genom att öva lär vi inte bara känna varandra bättre men vi får även en bättre självkännedom; hur skulle vi som individer reagera i sådana här situationer? Det är lärorikt eftersom vi blir testade både på ett professionellt och personligt plan.

Detta är viktigt, enligt deltagarna, eftersom det gör att de blir bättre förberedda på hur arbetet kan komma att te sig ute i fält.
– Det är en stor skillnad mellan att lära sig något i teorin och att genomföra en praktisk övning, fortsatte de. Det skapar en bättre förståelse för hur man ska hantera olika situationer. Genom att öva kan vi också undvika att göra samma misstag ute i fält. Det är bra att det är OK att göra fel under utbildningen.

Deltagarna framhöll också hur viktigt det var att kunna lita på varandra ute i fält och att övningen var ett tillfälle att träna på hur man bygger tillit.
– Även fast vi aldrig hade träffats tidigare kände vi oss snabbt sammansvetsade som ett lag, vilket var fantastiskt. Det är viktigt eftersom man måste kunna lita på varandra för att göra ett bra jobb.

Efter avlutad utbildning blir deltagarna en del av UNHCRs insatsstyrka för experter, Emergency Response Team. De som ingår i styrkan kan med mycket kort varsel rycka ut till katastrofsituationer.

Övningen genomfördes i samarbete med IHP (International Humanitarian Partnership) som genomförde en egen parallell utbildning i Revinge. IHP är ett nätverk mellan MSB och andra europeiska krisberedskapsmyndigheter.

IHP stödjer FN-organ med mobila resurser under insatser. Deltagarna i IHP-utbildningen övades i att planera, bygga upp och driva ett tältläger där deltagarna från UNHCR bodde under övningen.

Enligt Jon Andersen, övningsledare på MSB Revinge, är det centralt att olika aktörer kan samverka vid hjälpinsatser. Därför övade personal från UNHCR och IHP tillsammans i Revinge.
– Genom detta samarbete kan vi bidra till att utveckla vår egen och andra aktörers förmåga att samverka i katastrofsituationer. Den här typen av övningar stärker även Sveriges förmåga att genomföra humanitära insatser både här hemma och internationellt, säger Jon Andersen.