Det konstaterade Barbro Näslund-Landenmark, MSB-expert på naturolyckor, när hon föreläste på årets upplaga av Sandömässan.

Temat för årets två dagar på Sandö utanför Kramfors var översvämningar, ras och skred.

- Det ligger i tiden att diskutera de här frågorna, titta bara på situationen med svåra översvämningar i Centraleuropa just nu, konstaterade mässgeneralen Tommy Söderholm.

Besökare på mässanMässan vände sig i första hand till olika samhällsfunktioner inom säkerhetsområdet, till exempel länsstyrelser och kommuner (inkluderat räddningstjänsterna).

 

Ett 40-tal utställare från säkerhetsbranschen medverkade med montrar och mässan varvade föreläsningar med demonstrationer och förevisningar av bland annat olika utrustningar för att hantera översvämningar.

- Det här är andra året vi arrangerar Sandömässan och jag tycker att det är en bra och viktig mötesplats för engagerade inom säkerhets- och beredskapsbranschen, slog Tommy Söderholm fast.

 

Barbro Näslund-LandenmarkEn av föreläsarna var Barbro Näslund-Landenmark, MSB-expert på naturolyckor.

- Trenden är tydlig. Antalet naturkatastrofer ökar globalt sett. Statistik sedan 30-40 år tillbaka visar en klar och tydlig uppåtgående trend, berättade Barbro Näslund-Landenmark och fortsatte:

- I dag är vi rätt bra på att hantera konsekvenserna av översvämningar i sjöar, älvar och andra vattendrag. Konsekvenserna av stora skyfall är vi sämre på och som en följd av klimatförändringarna är det just skyfall vi måste vänja oss vid i framtiden. Där har vi en utmaning på att bli bättre att hantera konsekvenserna.