Det började med en rutinprovtagning som gav utslag. Efter flera mätningar med blandat resultat fick man åter utslag med e-koli bakterier över gränsvärdet. Och vattenproblemet kom snart att beröra hela Åhusområdet.

Folk uppmanades koka sitt dricksvatten, tankar kördes ut till skolor och restauranger, vattenverket sanerades och vattnet klorerades, vattentornet tätades, Vaka (vattenkatastrofgruppen) och andra experter kallades in.

– Vi har haft 30 personer engagerade, belastningen blev tidigt väldigt hög. Men jag tycker vi klarat uthålligheten bra. Vi hade en generell krisberedskapsplan och den har vi följt, säger Michael Dahlman på Kristianstad kommuns tekniska förvaltning.

Samtidigt vet man fortfarande inte hur bakterierna kom in i vattensystemet.

– Men vi har två huvudspår. Det ena är läckage från vattentornets tak, det andra leveransen av salt till vattenverket. Saltet var uppenbarligen skitigt, var väl ingen som trodde att bakterier kunde överleva i det, säger Dahlman.

På vattentornets tak uträttar fåglar sina behov, en pilgrimsfalk använder det som måltidsbord. Saltet till vattenverket används i filter för att få mjukare vatten. Det är alltså två tänkbara orsaker.

När besked om det otjänliga vattnet kom blev informationsbehovet mycket stort. Kommunens hemsida, lokalradion och Kristianstadsbladet var huvudkällor för information. Kommunen lade kontinuerligt ut nya uppgifter på hemsidan, därefter togs kontakt med media och man kunde i de kontakterna hänvisa fakta till hemsidan.

– Tycker vi fick det på rätt bog då.

Men det var för brister i informationen kommunen fick kritik från allmänheten.

– Information hem i brevlådan efterlystes. Vi har många sommargäster och de kanske inte har tillgång till tidning eller hemsida, säger Anna Tengelin-Skoog, tillförordnad VA-chef.

Från kommunen har man också konstaterat att livsmedelsföretag kanske borde fått särskild kontakt när situationen förändrades.

Kommunen hade ständig kontakt med sjukvården, men någon sjukdomsbild på grund av vattnet rapporterades inte.

Kristianstads kommun tog hjälp av experter från olika håll, den nationella Vaka-gruppen var tidigt engagerad och såg till att vattentankar kom ut.

– Stödet från Vaka är vi mycket nöjda med, säger Anna Tengelin-Skoog.