Förslagen är nästan alltid konkreta och borde kunna generaliseras till ett större sammanhang.
Det kommer Jesper Grip, student vid Karlstads universitet, fram till i en magisteruppsats kring kommunala olycksundersökningar.

 

Samtidigt visar tidigare studier att det brister i förmågan att sammanställa och sprida vunna erfarenheter. Att undersöka, analysera och dra lärdomar fungerar tämligen tillfredställande, men det är svårare att nå ut med kunskapen.

 

Jesper Grip har granskat 30 olycksundersökningar under kategorierna Automatlarm ej brand och Brand ej i byggnad. I undersökningarna finns sammanlagt 112 förslag.

Över 60 av dem riktas till räddningstjänstens insats, till den egna organisationen, eller vilka resurser som bör larmas. Därutöver är det förslag till ägare/utövare om förbättringar av det systematiska brandskyddsarbetet, rekommendationer kring felaktigt beteende vid exempelvis eldning, förslag att göra produkter säkrare, förslag på samverkan, rutiner hos SOS och kring information till allmänheten.