Det visar en rapport som MSB tagit fram. De direkta kostnaderna, det vill säga de resurser som förbrukades till följd av olyckorna, uppgick till 34 miljarder kronor, vilket motsvarar knappt 60 procent av den totala kostnaden. De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall uppgick till 25 miljarder kronor.

 

Samhällskostnaden för olyckor domineras av fall- och vägtrafikolyckor. Tillsammans står dessa olyckor för nästan 75 procent av de totala kostnaderna. Brand står för 10 procent, drunkning för drygt en procent och övriga olyckor för 16 procent.

 

Ytterst är det alltid den skadade som får bära största kostnaden. Den enskilda sektorn, i form av näringsliv och individer bär 67 procent av kostnaden, medan offentlig sektor står för 33 procent. Inom offentlig sektor bär landstingen den största andelen.

 

Ungefär 45 av 59 miljarder kronor är relaterade till personskador. Män drabbas oftare av olyckor än kvinnor och står för 57 procent av de kostnader som är relaterade till personskador. För samtliga olyckstyper förutom fallolyckor gäller att olyckor som drabbar män genererar de högsta kostnaderna.

 

Egendomsskadorna domineras fullständigt av kostnaderna från bränder och trafik­olyckor. De totala kostnaderna för egendomsskador uppgår till 12,4 miljarder kronor – vägtrafikolyckor 7,9 miljarder kronor och bränder 4,2 miljarder kronor. Mycket talar dock för att kostnaderna för bränder är underskattade till följd av svårigheter att uppskatta främst kommunernas kostnader.

 

Kostnaderna i rapporten har noll olyckor som jämförelsepunkt. Det är en utopi, dessutom finns inget linjärt förhållande mellan antalet olyckor och kostnader. Hälften så många olyckor betyder inte nödvändigtvis halverade kostnader.

 

Även om olyckor kostar enorma summor är det inte givet att det lönar sig samhällsekonomiskt att minska dem. Även förebyggande insatser kostar. Kostnader för det olycksförebyggande arbete som bedrivs är inte med i rapporten.

 

– Även om det gick att förhindra alla olyckor skulle kostnaderna bli större än kostnaderna för olyckorna. Så länge du får mer för en krona för förebyggande än utfallet för en olycka är det lönsamt att satsa på förebyggande. Det är egentligen balansen där som är intressant, säger Linda Ryen, nationalekonom på MSB.

 

MSB håller på med ett sådant arbete och en rapport om förebyggandekostnader för brand kommer i början av nästa år.