2011 dog 1 600 personer i fallolyckor, 300 i vägtrafikolyckor.

Det är fakta som de flesta svenskar inte har en aning om. En Sifoundersökning visar att 74 procent tror att de flesta dödsolyckorna sker i vägtrafiken, bara 13 procent svarade fallolyckor.

Även bland politiker är kunskaperna bristfälliga. 57 procent av politikerna tror att vägtrafikolyckor är vanligaste orsaken, 35 procent svarade fallolyckor.

 

Resultaten visar  ett stort glapp mellan verklighet och människors bild av olycksläget. Generellt överskattas riskerna för våldsamma och dramatiska olyckor.

– Bristen på kunskap om den verkliga olycksbilden riskerar leda till att viktiga åtgärder som kan spara såväl liv som mångmiljonbelopp inte genomförs, säger Jan Schyllander, utredare på MSB.

Noteras kan att under 2011 dog fler genom förgiftning än i vägtrafikolyckor, 13 respektive tio procent av alla dödsolyckor. Fallolyckorna stod för 55 procent.