Ett angrepp mot djurfoder kan få stora konsekvenser som drabbar djurhållning och via vår föda även människor.

- Vad som än händer vid ett angrepp så kommer hälso- och sjukvården att drabbas och det kan få konsekvenser i nivå med en pandemi, säger Per-Åke Mårtensson, som deltar i arbetet för MSB.

 

Terrorhot och därmed CBRN-frågor är också en viktig del av projektet.

Men oavsett om det handlar om terror eller virus behövs en ökad beredskap, anses det. EU-samarbetet ska utveckla bioberedskapen mot risker inom animalieproduktionen och är kopplat till EUs arbete med farliga ämnen.

 

Förutom SVA, som är den drviande myndigheten, deltar MSB och ytterligare sex svenska myndigheter i Anibiothreat som projektet kallas. MSB medverkar främst inom områdena riskhantering och kriskommunikation.

De övriga är Jordbruksverket, Lantbruksuniversitetet, Lunds universitet, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium.

Totalt ingår 15 organisationer från åtta länder i projektet som ska pågå i tre år och har en budget på sju miljoner euro.
Måndag 20 juni hålls ett större möte inom projektet i Stockholm.