Räddningstjänst i siffror 2013

Översiktlig bild med beskrivande statistik om  kommunal räddningstjänsts utformning och insatser. Siffrorna ger trender i olyckor, organisation, kostnader mm.
Best nr: MSB697 –juni 2014.

 

Utvärdering av Samö Fokus 2014

Syftet med övningen Samö Fokus 2014 var att se om förmågan att kommunicera i kris ökat. Här är utvärderingen.

Best nr: MSB757 –okt 2014.

 

Säkra din kommunikation

Informationsbroschyr i A3-format med koppling till Rakel som riktar sig till de som jobbar med farlig verksamhet. Oljehamnar, sevesodirektiv, kärnbränsle, dammsäkerhet mm är områden som tas upp.
Best nr: MSB768 –okt 2014.

 

Vägledning för översvämningskartering av vattendrag
Vänder sig till den som vill utföra eller upphandla översvämningskartering. Visar pedagogiskt och överskådligt de vanligaste metoderna.

Best nr: MSB631 – aug 2014.

 

Activity Report 2013

Engelsk version av verksamhetsberättelsen för Nationell plattform för arbete med natur​olyckor.

Best nr: MSB727 –okt 2014.

 

Uncertain futures

Engelsk version av ”Osäkert i dag – säkert i morgon”. Presenterar resultat från tre framtidsstudier som kan medföra utmaningar: mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och hastig energiomställning.
Best nr: MSB747 –sept 2014.

 

Guide to Increased Security in Industrial
Information and Control Systems

Engelsk version av Vägledning till ökad säkerhet industriella informations- och styrsystem. Tredje utvågan. Syftet är att öka säkerhetsmedvetandet.
Best nr: MSB766 –nov 2014.

 

 

 

 

 

Andra utgivare

Aktuella böcker från andra utgivare. Kan inte beställas av MSB.

 

Den tändande gnistan

Reportagebok om Sveriges största stadsbrand. Sundsvall brann 25 juni 1888. Fem människor omkom i branden och 9 000 blev hemlösa. Sundsvall var en ruinstad.
I boken berättar Svenåke Boström om branden, de närmaste åren efter, om utredningen kring brandens orsak och hur den nya staden reste sig.
Boken tar också upp övriga brandkatastrofer samma dag som drabbade Umeå, Sandö, Lilla Edet, Sala, Ljusdal, med flera platser.
Best: www.bokus.com
Pris: 192 kr.