Samarbete i hamnområdet

Räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis i samarbete under övningen i Strömstad.

 

Övningen vid färjeterminalen i Strömstad arrangerades av rederiet Color Line med syfte att testa den egna förmågan att hantera olika händelser inom hamnområdet som är säkerhetsklassat inom ISPS (International Ship and Port Facility). Säkerhetsklassningen gäller anläggningar som har internationell trafik.

 

I övningen medverkade även kommunledningen, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket och Frivilliga Resursgruppen (FRG).

– Det är alltid lika roligt att se att alla verksamheter prioriterar att medverka i dessa övningar oberoende av vilken organisation som är huvudaktör, säger Peter Dafteryd, säkerhetssamordnare i kommunen.

 

Gymnasieelever från sjöbefälslinjen på Strömstad Gymnasium spelade demonstranter. Efter en insats med flera polispatruller kunde demonstranterna avlägsnas från byggnaden.

För personalen blev dock vilan kort. Paket lämnades av en budfirma. Ett gisslandrama utspelade sig på färjan som var på väg att angöra hamnen och en man ramlade i hamnbassängen.

 

Kommunikation mellan olika organisationer är ofta en utmaning. Här uppstod endast mindre missförstånd mellan de övande som till största delen använde sig av några samtalsgrupper i Rakel. Utmaningen var snarare att hålla samman även de aktörer som inte har tillgång till Rakel.

- Jag kan inte nog betona vikten av att delta i övningar för att testa samverkan innan händelsen verkligen inträffar, säger Rolf Olausson, räddningschef i Strömstad.                   
– Samarbetet mellan Color Line och övriga organisationer fungerade mycket bra och god lokalkännedom kombinerat med att alla känner varandra sedan tidigare underlättar verkligen samarbetet, säger terminalchef Kenth Johansson.