Nätverket stöds av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och MSB.

– Nätverket ska i första hand vara virtuellt, men vi samlas också till träffar två gånger per år, berättar Stephen Dorch.

KIS har ett 60-tal medlemmar men målet är att samtliga kommuner ska vara med.

– Det innebär inga förpliktelser, vill man komma på våra nätverksträffar och vill man dela av sig med egna exempel så gör man det.

Anmälan kan göras till Stephen Dorch eller någon av Fredrik Ringberg, Växjö, Jenny Axelsson, Borlänge eller Jörgen Sandström, SKL.