– De innebär bland annat att vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd nu gör det, säger David Gårsjö, MSB.

 

Den nya föreskriften ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter från 1995 (SÄIFS 1995:3) och exempel på hantering som det kommer behövas tillstånd för är:
• Hantering av aerosoler som fått angivna tillståndsgränser.
• Reningsverk och deponier, som under vissa förutsättningar inte behövt tillstånd tidigare.
• Hantering under kortare tid där anmälan tidigare varit tillräckligt, exempelvis byggarbetsplatser och tillfälliga restauranger.
• Vissa butiker, på grund av en bredare definition av vad som avses med en publik lokal.
– Användarna har ett år på sig att söka tillstånd. Tillståndsgränserna ändras även något, vilket också kan medföra nya tillstånd.

 

Andra ändringar att notera är:
• Brandfarliga vätskor delas in efter flampunkt (över eller upp till 60 grader) istället för klasser. Vätskorna delas inte längre in efter användningsområde som tidigare då särskilda gränser gällde för brandfarlig vätska klass 3 för uppvärmning och elproduktion.
• Hantering av ammoniak är undantaget från tillståndsplikt.
• I lantbruksverksamhet behövs inte tillstånd för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 grader.
• Små behållare med volym upp till 50 milliliter undantas helt, exempelvis tändare och låsspray.
• Distributionssystem för brandfarlig gas undantas. Tanken är att framtida föreskrifter kommer att ställa krav på att distributören måste försäkra sig om att mottagaren av gasen har en säker anläggning.

 

– MSB kommer att publicera en handbok om tillstånd som ger förklaringar, tips och stöd i tillståndshanteringen. Vi kommer också att publicera en vägledning för tillståndsprövning för biogasanläggningar för att stödja tillståndsmyndigheterna gentemot de deponier och reningsverk som blir tillståndspliktiga, säger David Gårsjö.
2 oktober arrangerar MSB ett seminarium med fokus på de nya föreskrifterna. Seminariet hålls på Norra Latin i Stockholm. Seminariet kommer också att sändas direkt på webben via bambuser.se För mer information,  se kalendern på www.msb.se