Syftet är inte att förbättra brandskyddet utan frågan för den översyn som gjordes var om fristerna kan förändras utan att brandskyddet försämras.


– Vi har gjort bedömningen att det inte ska leda till fler eldstadsrelaterade bränder, säger Patrik Perbeck.


De nya föreskrifterna har varit ute på remiss och enligt MSBs bedömning tillstyrks förändringarna av alla 27 som svarat.


– Vi är särskilt glada över synpunkter från Östra Skaraborg och Storgöteborg som hjälpte till att lösa en knäckfråga om eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen. I de nya föreskrifterna är grundfristen tre år men om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska fristen vara sex år. Detsamma gäller även för lokaleldstäder i fritidshus.


För att komma i takt med de gamla fristerna finns övergångsregler.