Två nya expertrådgivare har anställts, Håkan Alexandersson, tidigare tillförordnad förbundschef för Storgöteborg och Kenneth Ericson, tidigare räddningschef i Öckerö.

 

Alexandersson– Det är verkligen roligt att börja med något nytt. Jag har arbetat i räddningstjänsten i 33 år, säger Håkan Alexandersson.

Han ska bidra med sin långa erfarenhet av verksamhet på det lokala planet.

– Jag har jobbat mycket med handlingsprogram och förmågehantering. Förutsättningarna ser väldigt olika ut för räddningstjänsterna. Å ena sidan Storgöteborg med sina jätteresurser samtidigt som det finns små kommuner som ska fixa allting. Det finns alltid behov av kvalitetssäkring och professionalisering.

– Håkan ska fokusera på projektet Effektiva räddningsinsatser som handlar om att MSB ska bli bättre på att stödja kommunerna i att skapa system för insatserna ska bli effektivare, säger Håkan Axelsson, enhetschef på MSB.

 

EricsonKenneth Ericson var under många år anställd på Räddningsverket innan han blev räddningschef på Öckerö. Han går direkt från pensionering till rådgivare på 60 procent åt MSB.

– Kenneth kommer att arbeta främst med att föra ut erfarenheter av sambruksprojektet som drivits under flera år på Öckerö med MSB som delfinansiär. En variant av trygghetsstyrkor som involverar större delar av samhällets beredskaper vid olika händelser. Sambruk är en del av att effektivisera bland annat räddningsinsatser och är efterfrågat av andra kommuner, säger Håkan Axelsson.

 

Håkan Alexandersson och Kenneth Ericson ska arbeta 65 respektive 60 procent för MSB från bostaden men vara på plats i Karlstad någon dag i veckan. Anställningen gäller året ut.

Sedan tidigare finns Richard Hansen, Jan Wisén och Lennart Olofsson anställda på deltid som expertrådgivare.