- Ett mycket positivt beslut. Det här innebär en säkrare ställd beredskap och att vi kommer att upprätthålla det som står i handlingsprogrammet, säger räddningschefen Dick Svennefelt.
Regionstyrelsen ändrade det ursprungliga förslaget och plockade bort satsningen på ett fristående befäl i Visby som avsågs som resurs för hela länet.

 

Regionrådet Åke Svensson (s) förklarade tidigare att han i fullmäktige tänkte backa upp den satsning som han ansåg länsstyrelsen var tydlig på.
- Jag tror inte alla på mötet vara klara över den roll de fristående befälen ska ha, sa Svensson.
Och på måndagen beslutade fullmäktige att det dygnet runt ska finnas ett fristående befäl i Visby som ska vara en resurs för hela länet. Dessutom får Slite två heltidstjänster dygnet runt och Hemse två heltidstjänster dagtid måndag-fredag.

 

- Vi har i närmare tio år släpat med bemanningsproblem. Nu löses det och vi får också en ledningsstruktur som motsvarar den region vi tillhör, säger Svennefelt.
Satsningen innebär ökade personalkostnader på cirka åtta miljoner om året. Omställningskostnader för lokaler med mer för att klara den ökade bemanningen blir små, bedömer Svennefelt.

 

När kommer förändringen att bli verklighet?
- Den frågan måste vi lyfta ganska omgående. Länsstyrelsen vill att förändringen är genomförd vid halvårsskiftet.