Tillsynshandboken kom ut en månad efter Norrtälje-branden. De problem boken vill åtgärda är svårigheten att bedöma skäligt brandskydd och dokumentationen av tillsynen, främst de så kallade ”mjukis­protokollen”.


– De frågorna fick stort utrymme i tillsynshandboken. Vi vill få till ett förändrat arbetssätt; att man begraver ”mjukis­protokollen”, skriver ordentliga tjänsteanteckningar och förelägger i mycket större utsträckning när det finns brister. Och inte minst följer upp, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.


MSB genomförde 2012-2013 en seminarieturné för att lansera boken. Jönköping hörde av sig och ville påbörja ett förändringsarbete men kände att de behövde mer stöd. MSB bildade då en arbetsgrupp med representanter från flera räddningstjänster som satte ihop ett två-dagars-seminarium med rubriken Skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik.


– Seminarierna bygger på korta föreläsningar följt av grupparbeten om olika problemställningar. Man får vara med och granska förelägganden och tjänsteanteckningar, arbeta med konkreta exempel, t ex ett asylboende, där man bedömer om brandskyddet är tillräckligt eller inte.


– Tillsammans med att vi inom kort också kommer att lansera en webbutbildning som stöd för hur man skriver tjänsteanteckningar och förelägganden hoppas vi kunna underlätta för kommunerna i deras pågående förändringsarbete.


Seminarierna arrangeras i samarbete med länsstyrelserna. För att ge möjlighet till konstruktiv dialog har det satts ett tak på 25 deltagare per tillfälle.


Tid och plats för seminarierna finns på msb.se/LSOseminarium