Ärendet är en långbänk som började 2004 när förbundet lämnade in sitt handlingsprogram. Räddningschefen Ulf Mörkås var polisintendent och jurist men saknade erfarenhet från räddningstjänst.

Med tanke på riskbilden krävde länsstyrelsen att räddningschefen i förbundet skulle ha brandingenjörskompetens. Förbundet stod på sig och ärendet hamnade hos dåvarande Räddningsverket som 2006 begärde att regeringen skulle införa kravet i handlingsprogrammet.

I mitten av april kom till slut regeringens svar: vi ändrar inte i handlingsprogrammet.
Däremot delar regeringen myndigheternas kritik av förbundet. Det slås fast att en räddningschefs kompetens har avgörande betydelse för räddningstjänstens effektivitet och att förbundet inte har rättat sig efter befogade påpekanden. Därför, skriver regeringen, finns skäl att överväga en ändring av handlingsprogrammet så att kompetenskravet för räddningschefen anpassas till riskerna.

Men vid den prövningen konstaterar regeringen dels att det saknas specifika kompetenskrav för en räddningschef, dels att kompetenskrav inte behöver inte ingå i handlingsprogrammen. Dessutom ska regeringen ingripa bara som en yttersta utväg och om det föreligger synnerliga skäl.

Regeringen gör bedömningen att bristen i Norra Älvsborgs handlingsprogram inte är av sådan karaktär att det föreligger synnerliga skäl för ändring i handlingsprogrammet.
För Norra Älvsborg kom inte beskedet som någon överraskning.

– Vi är självfallet väldigt nöjda med utslaget. Vi tycker det bygger på lokala självbestämmanderätten och lokala ansvaret för att ha rätt kompetens och bemanning i organisationen, säger förbundsordföranden Bo Carlsson.

Han är införstådd med att regeringen samtidigt kritiserar förbundet.

– Alldeles klart är de så. Räddningschefen har inte den formella kompetensen, men jag anser att det viktigaste för en chef är att begripa när han inte behärskar området och då tar in extern hjälp.

– Vi har samarbetsavtal med räddningstjänsterna runt omkring och har egna brandingenjörer. Att ha all kompetens under en hatt tror jag inte är möjligt i dag, säger Bo Carlsson.
Regeringens svar innebär att ett segdraget ärende fått ett slut, men att inte mycket förändrats i sak.

– Länsstyrelsen, MSB och nu regeringen har konstaterat att Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund inte lever upp till krav som lagstiftningen ställer. Däremot är det svårt att tvinga kommunen att ha en räddningschef med viss kompetens, säger Torkel Schlegel, jurist på MSB.