I övningen deltog de stora elbolagen Eon, Fortum, Vattenfall, Samfi-myndigheterna, Säpo, Rikskrim, PTS, Försvarets radioanstalt, MSB och Svenska kraftnät. Representanter från olika departement deltog också som observatörer.

Övningen genomfördes parallellt på två platser, Linköping och Kista. Den skedde huvudsakligen i seminarieform, genom modererade diskussioner och grupparbeten. Deltagarna satt i ett rum med datorer, på borden låg kuvert som skulle öppnas i en viss ordning och i en TV spelades nyheter upp.

Scenariet skapade behov av både nationell och internationell samordning. Richard Oehme, chef för enheten för informationssäkerhet på MSB, är mycket nöjd med övningen.

– För vår del var bland annat den internationella dimensionen väsentlig. De här företagen har Skandinavien och till och med Europa som arbetsfält. När vi började hade vi många frågetecken och resan fram blev en lärande process. Redan innan övningen startade hade vi uppnått flera av målen.

Ett viktigt syfte är att knyta personliga kontakter och skapa det förtroende som krävs för att utbyta information.

– Mycket av förtroendet är personligt grundat, det byggs upp vid en sådan här övning, säger Richard Oehme som betonar att det var en lärande, inte prövande övning.

– Övningen hjälpte till klara ut gränssnittet mellan den digitala världen och samhällets övriga lägesbilder. Vi övade mot framtiden – som inte är här, men som kommer.

Mikael Sköldebrink, Eon, tycker övningen fungerade väl, men har synpunkter på scenariot.

– Vi har haft diskussioner internt och det råder delade meningar om scenariot var realistiskt. Övningen byggde på att problemen kommer in genom internet och där är vi lite tveksamma om det är riktigt realistiskt.

De stora förtjänsterna med övningen var kontakterna som knyts.

– Jag tycker det var en bra början. Övningen väckte känslan av hur mycket man har att lära av att öva tillsammans, säger Mikael Sköldebrink.

Kristoffer Sjöqvist på Svenska Kraftnät tycker att det var en bra övning.

– Det passade bra att det var en lärande övning. Det finns samverkan mellan myndigheterna, men inte så väl övad att det fungerat med en prövande övning. Nu fick vi tillfälle att utbyta information och erfarenheter om hur vi arbetar och hur våra respektive världsbilder ser ut. Vi ser fram emot att öva mer.