Nacka blev redan 2000 certifierat som trygg och säker kommun enligt FNs krav. Och nu gör man alltså egna certifieringar av förskolorna.

- Kommunen tillhandahåller checklistor och andra dokument. Personalen vid certifierade förskolor erbjuds fortbildning och inspirationsföreläsningar, säger Monika Enhörning.

 

Efter ett introduktionsseminarium får personalen ta fram handlingsplaner, rutiner, utse barnskyddsombud. I samband med ansökan om att bli certifierad bifogas resultat av en skyddsrond samt förslag till förbättringar.

 

I handlingsplanen ska bland annat framgå vem som är ansvarig för arbetet, hur personalen utbildas i säkerhet, hur föräldrar är involverade och hur man går vidare med det långsiktiga säkerhetsarbetet.

- Vid godkännande premieras förskolan vid en fest. För att leva upp till certifieringen ska man sedan arbeta kontinuerligt med skadeförebyggande arbete, följa rutiner och handlingsplan, göra ronder och skaderapportera.

 

Vid certifiering, som gäller i två år, får förskolan en stämpel som syns i olika sammanhang och ska göra förskolan mer attraktiv.