Det är några av de tankegångar som förs i arbetet med ett regeringsuppdrag MSB fått tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelsen. Det handlar om ett försöksprojekt för att se hur avfolkningsbygder ska kunna behålla ett likvärdigt skydd i nödsituationer.

 

I glesbygder kan man inte som i tätorter alltid räkna med att ambulans, polis eller räddningstjänst hinner fram i tid utan får förlita sig på andra samhällsresurser. I februari reste

en grupp representanter från de som arbetar med regeringsuppdraget till USA på studiebesök. Där ha man på sina håll ända sedan 1970-talet haft så kallade Public Safety Officers, som kombinerar polis, brandman och sjukvårdare i samma yrke. Bakgrunden är resursutnyttjande.

– Det är inga problem med verksamheten utan handlar mer om att övervinna fackligt motstånd, framförallt från brandmännen. Erfarenheten säger att det är lättare göra brandman av polis än tvärtom, säger Anders Axelsson, MSB.

En brandman behöver ungefär tolv veckors polisutbildning för att bli Public Safety Officer. Dubbelutbildningen är frivillig. Systemet är inte direkt överförbart till svenska förhållanden.

– Blåljusaktörerna går inte att kombinera på det sättet i Sverige som det ser ut idag. Utan vi får mer se vilka uppgifter man kan hjälpa varandra med, säger Anders Axelsson.

 

Lena Tysk, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen, är emot blandningen av yrkesroller.

– Om vi bortser från USA tror jag säkert vi kan hitta saker utan att ikläda oss varandras yrkesroller. Det vi lärt oss i projektet är att det är oerhört viktigt att det är lokalt förankrat och anpassat. Jag tror inte vi kan hitta en modell som passar alla.

I stället tittar man i arbetet med regeringsuppdraget mer på hur befintliga jour- och beredskapsresurser kan utnyttjas bättre.

– Det finns större möjligheter inom en kommun än mellan olika organisationer. Man skulle kunna tänka sig en multiservice-person. Kommunalt anställda som utbildas för att lösa jour- och beredskapsuppgifter i kommunen. Man skulle kunna få en helt ny resurs som ökar tryggheten för kommuninvånarna.

– Den långt drivna specialisering vi har idag kanske inte är så sund. Man kanske ska specialisera sig på att vara generalist i stället. Att man är lagom bra, men på flera saker, säger Anders Axelsson.
Den 1 juni ska uppdraget redovisas för regeringen.