Bakgrunden till att frågan togs upp på sotningskonferensen är dels en dom i regeringsrätten från 1976 om att man kan förelägga om takskydd. Dels uppgifter från SSR om att medlemmar som förelagt om takskydd i samband med brandskyddskontroll fått motsatt besked från länsstyrelsen.


Enligt byggreglerna ska i princip alla byggnader ha tak­skyddsanordningar. Dessutom finns arbetarskyddsanvisningar om takskydd.


– Om takskyddet är bristfälligt kan man alltid vända sig till byggnadskontoret och där är rättsläget solklart, det är bara att kräva tak­skydd.


Om man av något skäl inte vill eller kan välja den vägen, finns det då någon möjlighet att förelägga med stöd av LSO? Enligt Patrik Perbeck kan det finnas det. Resonemanget är följande: om brandskyddskontrollanten anser att det ser för farligt ut och vägrar gå upp på taket är konsekvensen att brandskyddskontrollen inte kan genomföras.


– Det blir ett brandskyddsproblem för det finns ett samband mellan brandskyddskontrollens genomförande och risken för brand. Då är det läge att överväga ett skarpt verktyg, till exempel att meddela eldningsförbud intill dess att brandskyddskontrollen kunnat genomföras. För att kunna genomföra den måste det sättas dit takskyddsanordning.


Han understryker att det fordrar en argumentation hur de här sakerna hänger ihop när föreläggandet formuleras.


– Har man ett bra samarbete med byggnadskontoret bör kanske det vara första-alternativet, men det här skulle kunna gå anser vi på MSB.


Christer Hjert, vd för Kommunakuten, ser en annan möjlighet.


– I samband med översyn av reglementena skulle man kunna tänka sig att räddningsnämndens reglemente innehåller en liten passus om att räddningsnämnden har möjlighet att förelägga enligt PBL i de delar som avser skydd som har med sotning och brandskyddskontroll att göra. Då behöver man inte ha något samarbete med byggnadsnämnden i den delen. Då har man bygglagstiftningen på hemmaplan och kan använda den själv. Det kräver inga stora ändringar av reglementet och det behöver man se över med regelbundenhet i alla fall.