– Krisberedskapsarbetet som genomfördes i samband med Simone visar att ett sytematiskt förebyggande arbete och god samverkan ger resultat.


Självklart finns förbättringsmöjligheter men enligt försvarsminister Karin Enström har Sverige en stabil grund att stå på.
– Hanteringen av kriser handlar både om hur vi agerar tillsammans och som enskilda individer. Därför är samverkan och riskmedvetenhet hos enskilda och andra aktörer viktiga teman i regeringens kommande proposition om samhällets krisberedskap i vår.


Propositionen kommer också att föreslå ny reglering för så kallade sprängämnesprekursorer, det vill säga utgångsmaterial för att tillverka sprängämnen. Syftet är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen med hjälp av ämnen som finns på marknaden.


Försvarsministern underströk att samverkan är ett honnörsord när man talar om samhällets krisberedskap. På alla nivåer och områden, även internationellt.
– Vårt beroende av informationsteknik har växt lavinartat. Man kan nog slå fast att utan informationsteknik och ett fungerande internet stannar Sverige. För att öka informationssamverkan är privat-offentlig samverkan en absolut grundförutsättning eftersom det är privata aktörer som äger och driver den här samhällsviktiga verksamheten och kritiska infrastrukturen.


För att kunna hantera allvarliga kriser krävs att hela samhället tar ansvar.
– Jag är övertygad om att den enskilda människans vilja och förmåga att hantera sin egen säkerhet är stor. Genom att frivilligt engagera sig kan man bidra till samhällets krisberedskap och skapa säkerhet för andra. Det frivilliga engagemanget är en viktig del i samhällets samlade krisberedskap, säger Karin Enström.