Projektet leds av Stockholms stad och det formella beslutet om bygge kommer att tas i slutet av året. Det handlar om en satsning på 1,3-1,4 miljarder, ett skyddsklassat höghus nära Essingeleden.

Här kan räddningstjänst, SOS Alarm, trafikdirigering, krisledningscentraler med flera samlas.

– När Samö 2007 utvärderades framhölls brister i samordning mellan myndigheter. Det var ett viktigt startskott för arbetet, säger Mats Kero, projektledare för Storstockholms brandförvar.

Runt 200 anställda inom brandförsvaret kommer att flytta in i de nya lokalerna.

– En fjärdedel av vår organisation, men vi blir bara en liten del av verksamheten i den nya centralen.

 

Storstockholms brandförsvar flyttar huvudkontoret, räddningscentralen i Täby och Kungsholmens brandstation till Kristineberg. Utryckningsstyrkan på Johannes stannar kvar där den är.

SOS Alarm flyttar larmcentralen i Johannes samt huvudkontoret till Kristineberg.

Trafik Stockholm, som sköter trafikdirigeringen i länet, kommer med hela sin verksamhet.

SL överväger att flytta sina centraler dirigering av trafik till centralen.

– Den nära kontakten mellan de olika ledningscentralerna blir själva hjärtat i huset, vi får mycket lättare att komma i kontakt med varandra och samlas för att ta oss an en händelse som berör flera organisationer, säger Mats Kero.

Stockholms stad kommer att ha utrymmen för krisledning, driften i underjordiska tunnlar och trafikkontorets krisledning i nybygget. Landstingets krisledningscentral flyttar också in och det finns fler verksamheter som överväger att placera sig i Kristineberg.