– Vi tittar på beroenden av transporter och mellan trafikslag, säger projektledaren Per Backlund, Trafikverket.

Projektet har fått medel från krisberedskapsanslaget och metoden ska vara klar nästa år.

I arbetet har man också gått vidare till de som behöver transporterna.

– Vi har fått stöd från MSB att gå vidare att titta på fler beroenden, säger Backlund.

 

Med ökad robusthet som syfte ser man också ökad medveten kring sårbarhet som en effekt.
– Ökad dialog mellan beställare och utförare blir till konkreta åtgärder. Vi får en ökad samverkan mellan privat och offentlig verksamhet.

Metoden ska ge praktiska verktyg och vägledningar för kommuner, län, landsting med flera för att analysera sina beroenden för att klara kritisk verksamhet.

 

En pilotstudie har gjorts i Västra Götaland där hälso- och sjukvård, kommunalteknisk försörjning och transporter deltog. Det har resulterat i att man för vidareutveckling av metoden tittar på hur relevansen i urvalet av samhällsviktig verksamhet kan maximeras. Hur samhällsviktig är verksamheten och hur tidskritiska leveranser och transporter är för just den verksamheten, är några kriterier.
Det poängterades också att ökad dialog ger leverantörer och transportörer ökad förståelse för beställare och kan ge kunskap om egna sårbarheter för att bättre möta framtida kravställning.

 

Närvarande från transportsektorn på konferensen Mötesplats transporter ansåg att det i princip inte är några problem att tillgodose beställarnas krav om de senare är beredda att betala för dem.