STOCKHOLM

Vad händer om det blir svart i TV-rutan, på datorskärmen och tyst i radion? Inte så mycket kanske.

Men om det sker i samband med en katastrof i samhället?

Katrin Berggren– Fungerar inte medieföretagen då, kan det uppstå en kris i krisen. I det läget är behovet av information enormt, säger Katrin Berggren handläggare för medieberedskap på MSB.

I medieberedskapens begynnelse, på 50-talet och i spåren av andra världskriget, var det frågan om att det fanns säker reservplats för viss verksamhet.

I dag ser medielandskapet annorlunda ut. Internet fyller en allt viktigare funktion för både massmedia och konsumenter, TV har digitaliserats och mobilen blivit en medieterminal.

Carl Lilius– Utvecklingen är givetvis spännande och välkommen, men den ställer också nya krav på arbetet med säkerhet och beredskap, säger Carl Lilius, handläggare för medieberedskap på MSB.

MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet ur beredskapsperspektiv. Det sker i samarbete med säkerhets- och beredskapschefer samt tekniskt ansvariga inom branschen.

– Vi diskuterar inga innehållsfrågor, det handlar om att verksamheten ska fungera, säger Katrin Berggren och fortsätter:

– Målet är att varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation ska nå ut till medborgarna vid extraordinära händelser. För att säkra det krävs flexibla företag med robusta tekniska system.

Har medieberedskapen någon gång satts på prov?

– Inte än så länge.

Mediernas beredskapsråd, där MSB är samordnande, har en central roll. I rådet finns både de som producerar (radio, tv, tidningar, nyhetsbyråer och webbmedier) och de som distribuerar via marknät, kabel, bredband och satellit.

– De flesta som medverkar i rådet i dag är kommersiella företag och bara en liten del av verksamheten är lagreglerad, säger Katrin Berggren.

Det finns heller ingen tillsyn inom området. Medieberedskapen bygger på samarbete mellan privat och offentlig verksamhet.

– Det räcker inte att sörja för den egna beredskapen, alla är beroende av varann. Man kan kalla rådet ett forum för utbyte av information, säger Carl Lilius.

– Vi har hittat en bra nivå för det här utbytet. Det handlar om att lära av varandra, inte att utse syndabockar, säger Katrin Berggren.