Det är prioritering och dirigering av ambulanser, ambulanshelikopter och akutläkarbil som upphandlats.  I går beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att Medhelp blir ny leverantör från november och fem år framåt. Tidigare leverantör var SOS Alarm.

Avtalet innebär i praktiken att sjukvårdssamtalen vidarekopplas till Medhelp som bedömer behov och dirigerar ambulanserna. Landstinget har 61 ambulanser i trafik, samt specialfordon.

- Upphandlingen har ställt högre krav på specialistutbildade sjuksköterskor, läkarbemanning, operativt stöd, egenkontroll och systematiskt patientsäkerhets- och kompetensutvecklingsarbete. Flera av kraven är kopplade till vite, säger Gustav Ohlén, enhetschef för ambulans och medicinsk service vid landstinget.

Medhelp ansvarar sedan tidigare för ambulansdirigeringen åt landstingen i Uppsala, Västmanland och Södermanland samt region Gotland.