Men har myndigheten kontroll över all materiel?
- De som haft visst materielansvar har givetvis haft kontroll över sin del. Men vi inser att det idag inte finns någon som har helhetsgrepp, säger Martin Sjöholm som har verksamhetsansvar för nationella insatser.
 
Vid årsskiftet bytte många i de tre nedlagda myndigheterna arbetsuppgifter när man klev in i MSB. Det är ett skäl till att myndigheten ser över resurserna. Vem har ansvar för materielen och vem ska ha det i framtiden?
 
- Vi har börjat med en inventering av materielen och jag tror vi fångat in det mesta. I slutänden hoppas vi det ska ge effektivare nyttjande, samt att vår beredskapsfunktion har en samlad bild av vilka resurser vi har och var de finns.
 
Vissa depåer har varit avsedda för utlandsinsatser medan andra varit resursförstärkningar nationellt. Hur blir det i framtiden.
- Det är meningen att all vår materiel ska kunna användas både i Sverige och utomlands.