– Näringsliv och myndigheter har ett ömsesidigt beroende. Även om vi har olika roller har vi ungefär samma utmaningar och mycket att lära av varandra.


Det säger Jan-Olof Ehk, säkerhetschef på ICA logistik. Han liksom övriga deltagare i forumet är positiva till samverkan med det offentliga.


– Ica är ett stort företag och har ett stort samhällsansvar när det gäller livsmedelsförsörjningen. Ute på landsbygden är ofta Ica-affären den enda som är kvar. Vi har också ett starkt varumärke som människor litar på och då måste vi kunna förse människor med livsmedel även om det uppstår en kris.


I forumet kan Jan-Olof Ehk delge och skapa förståelse hos myndigheterna för företagets situation och behov.


– Om det händer något allvarligt är det viktigt att man har kontaktvägar och vet vilka de andra är, säger Jan-Olof Ehk.


För de flesta företag är det relativt okänt hur krisberedskapen är organiserad och hur myndigheter arbetar.


– Det är intressant att se hur myndigheterna tänker och arbetar, men också att få höra kring vad som händer om det blir stopp på leveranser av de produkter vi hanterar. Jag tror att det ganska snabbt blir allvarligt, säger Jan-Åke Sjödin, ansvarig för Preems depåanläggningen i Norrköping.


Swedbank tackade ja till inbjudan att delta i en workshop om inriktning och prioritering av resurser.


– Det här är nytt för oss, men det är alltid bra att finnas med i olika sammanhang och knyta kontakter. Det handlar om kris och kontinuitetsplanering och vi har arbetat med att ta fram liknande planer i våra regioner och kände att det är inom det området vi kan bidra den här gången, säger Åsa Andersson, säkerhetsansvarig för Swedbank region öst.