barnTemat för konferensen är barns säkerhet i hemmet, på fritiden och i förskola och skola.

Forumet är sedan årsskiftet ett nytt initiativ inom ramen för barnsäkerhetsrådets arbete. Barnsäkerhetsforum vänder sig till alla som jobbar med barn- och barnsäkerhetsfrågor. Målet är att bli ett nätverk för spridande av aktuell information, kunskap och erfarenheter, och en av flera kanaler för detta är Facebook.

– Vi har så smått börjat lägga ut nyhetsklipp med barnrelaterad information som skador, olyckor, forskning, utveckling, delaktighet med mera, säger Daniel Carlsson, barnsäkerhetskoordinator på MSB.

 

Vid barnsäkerhetskonferensen i Karlstad medverkar bland andra professor Staffan Janson, Karlstads Universitet, Lucie Laflamme, Karolinska Institutet, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Anders Tennlind, Socialstyrelsen och Wendy Russell, University of Gloucestershire.

– Konferenstemat är baserat på barnsäkerhetsrådets vision, ”Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas”, vilket även är forumets vision. Det finns även tre ledord för barnsäkerhetsforum och de är Säkerhet - delaktighet och utveckling, säger Daniel Carlsson.

 

MSB har ett ansvar att samordna de myndigheter som har sektorsansvar för barnsäkerhet. På MSB arbetar två barnsäkerhetskoordinatorer och en handläggare med barnsäkerhet. Under hösten kommer en bok om barnsäkerhet. Innehållet har tagits fram i samarbete med myndigheterna inom barnsäkerhetsrådet och ges ut av MSB.

– Boken riktar sig till alla som jobbar professionellt med barn. Den tar upp olyckor, skador och risker och tio myndigheter har bidragit med texter, säger barnsäkerhetskoordinator Åsa Olsson på MSB.