– Det handlar om de nationella förstärkningsresurser vi har i form av saneringsenheter och indikeringsenheter, säger David Norlin, MSB.

Förstärkningsresurserna har tidigare kallats in i samband EU-toppmöten, klimatmötet i Köpenhamn och kronprinsessan Victorias bröllop, tillfällen när det kan finnas en hotbild.

 

Och nu rustar alltså polisen för Eurovision i Malmö.

– Enheterna ska kunna användas vid planerade händelser. Det är ett bra tillfälle att använda dem skarpt i beredskapsläge, säger Norlin.

 

Fyra saneringsenheter och tre indikeringsenheter finns utplacerade i landet och bemannas av lokal räddningstjänst. Tanken är att en av varje ska användas vid Eurovision och att personal hämtas från de olika platserna.

– Hur stor personalstyrka det blir är inte bestämt. Normal bemanning är fem per enhet.

Saneringsenheterna kan sanera insatspersonal som utsatts för farliga ämnen och vid stora arrangemang finnas i beredskap för livräddande personsanering. De fyra enheterna är placerade i Piteå, Järfälla, Kungsbacka och Hässleholm.
Indikeringsenheterna ska kunna identifiera kemiska och radioaktiva ämnen, vilket kan vara avgörande för att rätt åtgärder sätts in för att rädda liv. De tre enheterna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.