Insatsrapporteringen har varit ett litet problembarn ända sedan införandet 1996. Brandmännen har upplevt arbetet med rapporterna som krångligt och tidskrävande.

För MSB är problemet att de ofta inte skickas in i tid vilket leder till eftersläpning i statistiken.

– Vi har önskemål om att räddningstjänsterna rapporterar minst en gång i månaden, men tyvärr dröjer längre mellan inskicken. I några fall ända upp till ett år, berättar Jörgen Granefelt, (titel) MSB.
Ett annat problem är bristande kvalité. I MSBs webbaserade statistikverktyg Ida kan kommuner själva ta fram statistik och göra jämförelser.

– Det händer att man ringer och säger att uppgifterna om kommunen inte stämmer. Då kan jag bara svara att det är de själva som lämnat uppgifterna.

För att råda bot på bristerna har MSB utvecklat en ny tjänst för insamling av insatsrapporter. I dag är det en statistiksamordnare på varje station som kontrollerar att rapporterna är ifyllda och som sedan skickar in dem till MSB.

I det nya systemet levereras rapporten direkt till en webbtjänst hos MSB när den sparas. Den nya tjänsten granskar rapporten automatiskt och eventuella brister återrapporteras omgående.

– Det blir bättre kvalité och enklare hantering för alla parter. Det är heller inte lika resurskrävande. Statistiksamordnaren avlastas och får en mer samordnande roll, säger Monica Strandberg.
För att det ska fungera krävs att de tre stora leverantörerna av räddningstjänstens IT-stöd, Alarmos, Core och Daedalos anpassar sina applikationer till den nya webbtjänsten.

På Eurosys som ligger bakom Alarmos är man positiva till förändringen.

– Vi satsar stenhårt på det. Vi har byggt om vår insatsrapport för webbtjänsten och sålt in det till alla våra kunder som är positiva, säger Lars Andersson, säljansvarig på Eurosys.

Tjänsten startas i september och det gamla systemet kommer att köras parallellt.

– Vi kan inte tvinga någon att använda det nya systemet utan kommer att acceptera om man vill stanna kvar i det gamla, säger Jörgen Granefeldt.

Det ska också göras en utvärdering av själva rapporten. 2005 gjordes en mindre revidering som ledde till att den utökades.

– Den är kanske väl omfattande och det ska göras en översyn, säger Jörgen Granefelt.