Civilförsvarsförådet i Åsaka utanför Trollhättan blev det sista att avvecklas och Per Aspnor, MSB, överlämnade nycklarna till den nya ägaren Ann-Britt Andersson. Foto: Magnus Kjellman

– Förråden innehåller förstärkningsmateriel för krigstider, men eftersom som hotbilden förändrats har materielen blivit överflödig, säger Inge Olsson, områdesansvarig på MSB.

Ruhb,står för räddningstjänst under höjd beredskap, och organisationen ersatte dåvarande Civilförsvaret som lades ner 1995. Kommunerna fick då materiel för räddningstjänst, bland annat motorsprutor och skyddskläder som RB 90. Kommunerna har fått använda materielen även i fredstid under förutsättning att den återställs i användbart skick.

– Materielen har i dag ett bokfört värde på 120 miljoner kronor. Största värdet har RB 90 med 25 miljoner och motorsprutorna som har ett bokfört värde på 18 miljoner kronor.

Det är långa avskrivningstider på materielen, 15-20 år, men varje månad sker en avskrivning med ett par miljoner. Materiel som är avskriven och har ett nollvärde börjas skänkas redan i år och sedan skänks artiklarna i takt med att de avskrivs.

Enda förbehållet från statens sida är att kommunerna inte får skänka eller sälja vidare till privata aktörer.

När Civilförsvaret lades ner övertog dåvarande Räddningsyrket ett par hundra förråd med utrustning. Dessa civilförsvarsförråd har successivt avvecklats och övertalig utrustning har sålts eller kasserats. Vid årsskiftet avvecklades förrådet i Bosarp utanför Eslöv och den 30 september det allra sista i Åsaka utanför Trollhättan.