Det är resultatet av ett projekt som tillsattes för att sammanföra brandutredarprogrammet och olycksundersökningar till ett spår.

 Sedan 1995 har dåvarande Räddningsverket och sedan MSB betalat ett 40-tal brandutredare runt om i landet som gjort och skickat in brandutredningar till MSB. 2004 kom Lagen om skydd mot olyckor, LSO, som ställde krav på olycksundersökningar och därmed ifrågasattes om myndigheten skulle fortsätta betala för brandutredningar.

– Vi har kommit fram till att det inte är motiverat att betala för något som det är lagkrav på, säger projektledaren Marianne Stålheim, MSB.

 

Brandutredarprogrammet var en föregångare och har avslöjat många brandstiftare, men har i huvudsak fokuserat på brandorsaker. Olycksundersökningar har en bredare uppgift och tittar inte bara på bränder utan alla olyckstyper som föranlett räddningsinsats. En viktig del är även att analysera själva räddningsinsatsen.

De regionala samordnarna kommer att arbeta 25 procent åt MSB och får ansvar för ett eller två län. Den huvudsakliga uppgiften är att driva på arbetet med olycksundersökningar och sprida erfarenheter till andra kommuner i regionen och MSB. Samordnaren blir MSBs förlängda arm och kontaktyta med kommunerna.

 

– Målet är att fler kommuner ska komma igång med olycksundersökningar, att de ska få bättre stöd och bli duktiga på olycksundersökningar, säger Marianne Stålheim.

Rekrytering och utbildning sker under våren och därefter anordnas ett antal regionala seminarier för att presentera samordnarna för kommunerna.