Räddningstjänsten i Leksand ställde tidigt krav på ökat självskydd. 1997 gick man ut med krav på brandvarnare och brandsläckare i Mats Brolin.bostäder, långt innan lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft och förtydligade den enskildes ansvar.

– Vi ville få reaktioner, kanske få det juridiskt prövat. Någon hostade väl till, men det rullade mest på. Folk köpte kraven, säger brandmästare Mats Brolin som är ansvarig för extern utbildning.

Genom åren har mycket tid lagts på utbildning av kommunens 15 000 invånare. 2007 kom Brandskyddsföreningens utbildningspaket ”Hem och

Fritid” som finansieras via självskyddsmedel från MSB.

Leksand räckte upp handen direkt.

– Utbildningspaketet var inte färdigt, så vi fick ta fram underlag själva.
Utbildningen ”Hem och Fritid” är tre timmar lång och handlar om att förstå, hitta, värdera och åtgärda risker i hem- och fritidsmiljön. Teori och praktik varvas. Leksand har en container inredd med kök och container där deltagarna får en bild av hur snabbt ett brandförlopp kan vara.

I Leksands kommun finns 36 bystugor, samlingslokaler. De besöktes, räddningstjänsten informerade om utbildningen.

– Vi berättade om lagen och kravet på eget ansvar, vi visade brandförlopp med brinnande soffa och pratade om övriga risker  i hemmet. Avslutningsvis informerade vi om hur långt borta vi är, hur lång tid det tar innan vi kommer.

Då föll bitarna på plats, de förstod.

Och räddningstjänsten blev fullbokad.

– De ringde som tokiga från byarna.
Utbildningen kom igång i april 2007. Och det rullar fortfarande för fullt.

Mats Brolin har ingen total statistik, men hittills i år har 635 personer utbildats.

Vad han däremot vet är att bränderna minskat. Deltidskårens arbetstimmar vid bostadsbränder har minskat med 80 procent. Inte en enda allvarlig bostadsbrand på två år. Däremot har användningen av rökfläkten ökat kraftigt.

– Folk gör rätt. Branden är ofta släckt när vi kommer och vi får i stället hjälpa till att ventilera ut röken med fläkten. De som inte klarar att agera själva har ofta fler brandvarnare, vilket innebär att de larmar tidigare och skadorna blir mindre.

Mats Brolin upplever Brandskyddsföreningens utbildningspaket som en succé

– i Leksand.

– Det har totalt sett varit lite klen uppslutning i landet. De flesta kommuner har nog inte upptäckt utbildningen.

Leksands räddningstjänst är en liten organisation, men utbildningen är prioriterad och det är fullbokat.

– Hittills i år har 1 810 personer fått extern utbildning i någon form.

Tolv procent av befolkningen på lite drygt halva året. Befolkningen i byarna har visat störst intresse, vet att de måste lita mer till sig själva.

– I centralorten litar folk på närheten till oss.

Räddningstjänsten vill utöka kravet på brandvarnare till att det ska finnas en i varje rum, men så långt har man inte fått med sig beslutsfattarna.

Dock vet man att det finns gott om brandskyddsutrustning i näromådet. Mats Brolin har forskat i det på sitt sätt, genom besök hos en affärskedja med butik i kommunen.

– De jämförde med andra butiker och kunde konstatera att man här säljer oerhört mycket brandredskap, mer än butikerna i Stockholm och Göteborg trots att det bor några fler där.