Lean är ledningsfilosofin på modet. Grunden är ständig förbättring genom att utnyttja medarbetarnas kreativitet. - Problem är fint inom Lean. Problem kan analyseras och leda till förbättringar, säger Lean-konsulten Dag Lotsander.

 

- Inom sjukvården har man nått fantastiska resultat genom Lean. Vid Lunds universitetssjukhus kortade man väntetiderna för bröstcanceroperation från 13 till 3 veckor genom att kartlägga processen, hitta onödiga väntetider osv, berättar Dag Lotsander, konsult inom Lean.


Ett exempel på slöseri är möten.
- Måste alla vara med? Det är mycket onödig närvaro för att man är rädd att trampa någon på tårna om inte hela gruppen bjuds in.


Lean är rätt mycket bondförnuft säger Dag Lotsander som anser att felet med dagens oganisationer är att man lagt för mycket i knäet på cheferna.
- Om cheferna sitter och pumpar ner i organisationen får man inte alls ut förbättringspotientialen hos personalen.


Lean förutsätter prestigelösa chefer, det är medarbetarna som sitter på kompetensen. Lean är inte besparingar eller metoder och verktyg - och aldrig ett projekt.
- Om man inte förstår filosofin och tänket kommer man inte att välja rätt verktyg.


Lean grundar sig på ständig förbättring och respekt för människor.Traditionell förbättring innebär att jobba snabbare. Enligt Lean är det att jobba smartare. Lean utmanar processerna - inte personerna.
- Alla medarbetare måste förstå att de har två jobb: utföra jobbet och inse att de måste utveckla sitt jobb och hitta det som inte tillför kundnytta.


Inom organisationer uppstår ofta långa diskussioner om vem man finns till för, vem är "kunden"? Enligt Lean är kunden den som är mottagare av det värdeskapande du gör i ditt processteg.
Organisationer som har starka hierarkier, till exempel sjukhus, har svårare att genomföra filosofin. Att kliva in i Lean på ett konstruktivt sätt kräver mod och att alla är med på tåget, men filosofin kan inte tryckas på en organisation.
- Det som försökt göra det har misslyckats, det gäller att skapa lust och glädje, säger Dag Lotsander.