– Däremot sägs att har det genomförts en revisionsbesiktning på anläggningsägarens initiativ så är det ett jättebra underlag att ha med sig i bedömningen av om anläggningen skötts på ett bra sätt, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

I varje enskilt fall ska det göras en samlad bedömning. Finns inga handlingar som visar att man testat funktionen kan det finnas skäl att ställa krav på revisionsbesiktning.

– Men man bör fråga sig vilken åtgärd avhjälper bristen om det är en anläggning som inte är kontrollerad och skött regelbundet? Är det en revisionsbesiktning eller är det någon annan form av funktionskontroll? Är det anläggningskötarens kompetens och utbildning man ska ställa krav på? Eller är det kombination? Det är brandlarmets funktion man vill säkerställa.

 

Patrik Perbeck tog också upp att anslutningen av automatiska brandlarm till larmcentralen bygger på civilrättsliga avtal.

– Det är inte ovanligt att man har villkor i avtalet, till exempel att larmanläggningen ska besiktigas med en viss regelbundenhet.

Då ska man komma ihåg att tillsynen enligt LSO avser inte att följa upp de här avtalsvillkoren.