– Det finns inget konsensus kring vad säkerhetsklimat är, men däremot kunde vi se att ett negativt klimat hängde samman med passivt ledarskap, sade Marcus Börjesson.

434 personer på operatörsnivå intervjuades. Enkäten gav till svar att där mest lärande skett finns inslag som säkerhetskommunikation, säkerhetsutbildning, förtroende mellan anställd och ledning och överhuvudtaget kunskap i säkerhet.

– Strategier är populärt, men det kan enbart vara utanpåverk som inte gör nytta. Det viktiga är att den som rapporterar en incident eller brist får återkoppling och att närmaste chefen är involverad.

Bland företagen rapporterades cirka 2 000 incidenter under forskningstiden. Men det finns ett mörkertal, tröskeln för när man rapporterar en incident är olika hög.

Anders Jacobsson– Vad lär vi oss i förhållande till vad vi kunde lära oss? Vi jämförde det verkliga lärandet i förhållande till det potentiella. Det sämsta företagets lärande var 35 procent av det potentiella lärandet, de som lyckades bäst nådde 85 procent, sade Anders Jacobsson.

För att komma åt det potentiella lärandet krävs analys av underliggande orsaker. De vanligaste underliggande orsakerna som lyftes fram är svagheter i riskanalys och utbildning.

En låg tröskel, att bry sig om de små bristerna, lyftes som viktigt för att bli bättre.

– Småincidenterna är många och lär vi av dem ska inte stora olyckor behöva hända.