– Det finns för lite kunskap om hur vi skyddar samhällsviktig verksamhet, säger Gabriella Westheim, lärare vid MSB.
Den nya kursen har fokus på att öka kunskaperna inom området och förmågan att vidta mer effektiva åtgärder genom förbättrade besluts- och planeringsunderlag.
– Målet med kursen är att ge deltagarna en bra kunskapsgrund att stå på när det gäller att gå vidare i arbetet med att skydda samhällsviktig verksamhet. Det råder en osäkerhet kring vad som avses med begreppet.

 

Exempel på samhällsviktig verksamhet kan vara produktion och distribution av el, finansiella tjänster, hälso-och sjukvård, telefoni och it-baserad information. Mycket av denna verksamhet bedrivs i privat regi.

Kursen riktar sig till anställda både offentligt och privat, exempelvis inom landsting, länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter samt it, telefoni- och energiföretag.

 

En av grundförutsättningarna för arbetet är att utveckla privat-offentlig samverkan. Kursen är därför uppbyggd kring olika scenarier där deltagare från olika verksamheter ska samarbeta.
Den omfattar också föreläsningar om vad som avses med samhällsviktig verksamhet, systematiskt säkerhetsarbete samt hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan genomföras i praktiken.
Efter kursen i maj är nästa kurstillfälle 14-16 oktober.