– Jag har svårt att tro att någon vill bli politiker för säkerställa en bra krisberedskap. Det är svårt att väcka engagemang i såna frågor och på det sättet fungerar lagen väldigt bra för den tvingar oss att göra något, säger Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta.

 

Han tycker arbetet fungerar och att kommunen kommit en bra bit på väg.

– Det finns nog väldigt mycket att göra, men jag tycker ändå att krisberedskapen är ganska hygglig. Vi har identifierat riskerna, en del av dem kan vi jobba med lokalt som att skydda vattentäkterna. Det stora problemet är om det händer något med elförsörjningen, vi kan förbereda oss men inte göra något åt det lokalt.

 

Fagersta delar beredskapssamordnare med Norbergs kommun.

– Det är oerhört positivt att ha en resurs som är specialist och som jobbar med krisberedskapsfrågorna.

 

I början var det mycket diskussion kring krisledningsnämnden. Att krisledningsnämnden skulle ta över ansvaret vid alla kriser.

– Det har vi varit noga med att försöka tona ner. Det är vid väldigt speciella tillfällen den sammankallas. Var och en, även på tjänstemannanivå, sköter det den är ålagd att göra. Och så finns det några undantag där man måste ha en annan organisation.

 

Krisnämnden i Fagersta är med några undantag identisk med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Som för många andra kommuner är det geografiska områdesansvaret ett problem.

– Det är svårt att engagera det civila samhället. Vi är en stark industriort och på industrierna är man inne i det här tänket, men något stort engagemang i övningsverksamhet ska man nog inte räkna med. Men det finns upparbetade kontaktvägar.

 

Han ser informationen som en nyckelfråga vid en kris.

– Vi har en informationsavdelning med tre personer, dock inte heltid allihop, men vi ser på de övningar vi gjort att det är inte mycket. Jämfört med andra kommuner är vi välförsörjda och ändå räcker det inte när det bränner till, säger Stig Henriksson.

 

Anna Nilsson, relativt nytillträdd samordnare för Fagersta och Norbergs kommuner, håller med om att man en bra grundläggande nivå men att det finns saker som behöver förbättras.

– Vi behöver öva mer och skapa ett bättre samarbete med övriga aktörer i kommunen. Planeringen är också på en övergripande nivå och mitt mål att nå ut till förvaltningarna, ner på ”verkstadsgolvet”, så att inte bara topptjänstemännen finns med.