Karlstads universitet har i samarbete med MSB gjort en omfattande studie av drunkningsolyckor de senaste 15 åren.

Sammanlagt har 3 860 drunkningar under åren 1997-2011 studerats, bland annat har man gått igenom Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

 

Över en tjugoårsperiod har antalet drunkningar mer än halverats. Nedgången i antalet drunkningar är procentuellt jämförbar mellan könen.

Jämfört med för tio år sedan har olyckstalet minskat påtagligt i alla åldersgrupper utom bland barn och unga.

 

Men det sker ändå runt 150 drunkningar om året, vilket är fler än antalet döda i bränder.

Män dominerar i drunkningsstatistiken. Det är också främst äldre som drunknar. 30 procent av drunkningarna är självmord.
– Med stöd av resultatet av studien kommer vi  att lämna en rad förslag som kan bidra till färre drunkningstillbud, säger Christian Söder, MSB.

 

I rapporten konstateras att det är ”utomordentligt angeläget att ett nationellt drunkningsförebyggande program inrättas baserat på en säkerställd och relevant dataförsörjning”.

 

Andra förslag på åtgärder är:

  • Överväg lagstiftning om användande av flytväst i fritidsbåt.
  • Öka insatser och kontroller för högre nykterhet på sjön.
  • Se till att kraven på simkunnighet efterlevs enligt skolans läroplan.
  • Kommuner bör i handlingsprogram för förebyggande verksamhet behandla drunkningsrisker.