Ett sammelsurium av olika intressen gör det svårt att få effekt i kommunikation med allmänheten, framhöll Falkheimer, rektor vid högskolan i Helsingborg och forskare inom kommunikationsvetenskap.

Vill man höja riskuppfattning och påverka beteende är det en lång väg från uppmärksamhet till effekt. Massinformation har svag effekt, medier och opinionsbildare är däremot viktiga, ansåg Falkheimer.

- Avgörande är involveringen, hur risken påverkar den enskilde.

Falkheimer lyfte fram forskning som visar att en brist i kommunikationen är att företag och myndigheter oftast inte har tillräckliga kunskaper om medborgarna.

- Man intresserar sig mer för hur man organiserar sig än för hur man uppfattas. Centralt är ju att medborgaren har förtroende för den som kommunicerar. Man måste ha förtroende i vardagen för att även ha det i en kris.

 

Men även om det är svårt att nå effekt med kommunikation är avsaknad av den samma värre.

- Informationsvakuum ökar riskuppfattningen.

Tystnad kan tolkas som att man mörkar, en diskussion som varit aktuell efter kärnkraftskatastrofen i Japan.

Centrala myndigheter lägger i dag mycket arbete på att samordna budskap och därmed kommunikation. Samverkan är ett centralt begrepp, ett begrepp som enligt Falkheimer är ute.
- Samverkan är passivt. Det är samproduktion som gäller nu. Ta med er det så ligger ni bra till.