Över 90 procent av kommunerna arbetar förebyggande mot fallolyckor, med trafik- och vattensäkerhet och riskhänsyn i fysisk planering.

SKL gör kommunjämförelsen inom området trygghet och säkerhet tillsammans med MSB.

 
- Vi ville i år titta på hur det breda säkerhetsarbetet ser ut, det finns ingen sådan studie gjord, säger Fredric Jonsson, SKL.


70 procent av kommunerna har svarat på en enkätundersökning om vad säkerhetsarbetet omfattar och hur det är organiserat. Resultatet visar att:
90 procent av kommunerna arbetar med att förebygga fallskador. 79 procent driver arbetet och 11 procent deltar men någon annan är ansvarig. För trafiksäkerhet är siffran 92 procent (61+31); brandsäkerhet 99 procent (72+27); vattensäkerhet 92 procent (73+19); riskhänsyn i fysisk planering 94 procent (85+9).


Resultaten visar också att 85-90 procent av kommunerna driver eller medverkar i arbete mot ungdomskriminalitet, skadegörelse och våld i olika former.
-Kommunerna kan vara stolta över det brottsförebyggande arbetet som är frvilligt, att det jobbas så mycket med det, tycker Fredric Jonsson.


Kommunerna anser sig ha välutvecklad kunskap och arbete inom krisberedskap. Alla driver verksamhet inom krisstöd, krisledning, risk- och sårbarhetsanalyser. Kontinuitetsplanering är också vanligt.
- 42 procent har angett att de har egen Tib, tjänsteman i beredskap. Det är en ganska hög siffra.


Suicidprevention är årets tema i Öppna jämförelser. 35 procent av kommunerna driver sådant arbete och lika många deltar men i annans regi.
- Här har förebyggande arbete stor effekt. Nio av tio som hindrats att ta sitt liv kommer inte att dö av självmord. Den siffran har för mig varit den tydligaste drivkraften att jobba vidare med detta, säger Fredric Jonsson.


En av de stora jämförelserna i rapporten är det sammanvägda värdet av resultat för de fyra områdena personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott, samt stöld- och tillgreppsbrott. Resultaten för personskador och våldsbrott värderas till 40 procent vardera av totalresultatet, medan de två övriga värderas till tio procent. Skälet är att de två förstnämnda orsakar större samhällskostnader.


Bäst resultat i undersökningen får Lomma, följt av Öckerö och Ydre.
- Mycket av resultaten hänger samman med socioekonomiska faktorer. De kommuner som exempelvis har lägst andel personskador är välmående kommuner med hög andel välutbildade och låg andel äldre invånare, säger Ingela Stenbäck, MSB.

 

Bästa kommuner 2013


1 Lomma
2 Öckerö
3 Ydre
4 Knivsta
5 Bollebygd
Bygger på sammanvägt värde av personskador, utvecklade bränder i byggnader, våldsbrott samt stöld och tillgrepp.

 

Lägst antal per 1 000 invånare
Sjukhusvårdade efter olycka
1 Knivsta 7,1
2 Staffanstorp 7,9
3 Botkyrka 8,1
4 Uppsala 8,2
5 Huddinge 8,2


Utvecklade bränder i byggnad
1 Danderyd 0,16
2 Staffanstorp 0,19
3 Vellinge 0,20
4 Täby 0,21
5 Lidingö 0,23


Anmälda våldsbrott
1 Ydre 2,5
2 Lomma 3,1
3 Öckerö 3,1
4 Bollebygd 3,2
5 Robertsfors 3,3
Skadegörelse 
Ovanåker 4,1


Anmälda stölder och tillgrepp
1 Pajala 14,1
2 Öckerö 14,4
3 Bjurholm  15,3
4 Hammarö 17,6
5 Habo 18,2


Lägst...
kostnader för olyckor 
Hammarö 4 400 kr per inv
antal otrygga o oroliga för bostadsinbrott 
Kiruna 16,4 %
antal otrygga o oroliga för misshandel o överfall 
Leksand 10,1 %


Snabbast...
responstid räddningstjänst

Staffanstorp 7,4 min
responstid ambulans 
Karlskoga 8,4 min

 

Högst...
samverkan polis/rtj 
Dals-Ed och Osby 50 %
samverkan IVPA
Eda 40 per 1 000 inv
jämställdhet rtj 
Mullsjö 21,7 procent