Ett oslagbart sätt att öka intresset för yrket och förmedla brandskydd säger en del. Ger en missvisande bild av brandmannayrket anser kritikerna.
Till de kritiska hör MSB.

— Programmen konserverar en ensidig bild av brandmännens arbete och risken är att vi lockar fel personer till yrket. Det som visas är en manlig machovärld som skrämmer bort kvinnor. MSB vill förändra bilden av yrket, säger Kjell Wahlbeck, MSB.

 

Malin Kvist, TV4, som producerat den populära serien 112 – på liv och död tyckte att föregångarna gav en nidbild av brandmannens vardag.
— Mitt hjärta klappar för er, jag ville lyfta er verksamhet på ett bra sätt. För de som medverkar brukar det vara viktigt att öka allmänhetens kunskap, förståelse och intresse för yrket.

 

Samtidigt är syftet naturligtvis är att locka tittare, och det gör 112. Programmet har sänts i flera kanaler, har repriserats och haft sammanlagt 174 miljoner tittare.
Budskapsvärdet är enormt. Skulle räddningstjänsten köpa den här exponeringen skulle man få betala 50-70 miljoner kronor.
Malin Kvist berättade att de räddningstjänster som medverkar har stor påverkan på innehållet och alltid sista ordet om det ska sändas. Hon tycker räddningstjänsten underutnyttjar de möjligheter som erbjuds.
— Vi filmar er värld och där finns inte mångfald och jämställdhet.

Liksom branschen var åhörarna kluvna.
— Programmen speglar verkligheten, vi har inte kommit särskilt långt och att skälla på den som gjort serien hjälper inte, sa en röst.
Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd, konstaterade att branschen är kluven och han har inte sett att programmet gett någon av de fördelar som Malin Kvist nämner.
— Det kanske är så att det inte går att spegla yrket som vi vill.

 

Malin Kvist avslöjade att hon har planer på ett nytt program som ska ha fokus på kvinnliga brandmän. Per Widlundh är tveksam även till det.
— Jag tror kvinnor är ganska trötta på att lyftas fram just för att de är kvinnor. Kvinnor är fortfarande ett ganska provocerande inslag och det finns ett utsatthetsperspektiv som ni inte får tappa bort, säger Per Widlundh.

 

Kjell Wahlbeck är inte lika pessimistisk.
— Jag tror det går att göra TV som visar på mångfald, förebyggande och mer om olyckans orsaker. Viktigast att vi får bort den bild vi vill motverka.