Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) föreslog restriktioner mot byggande under 47,40 meter över havet för att Vänerområdet ska klara en extrem översvämningssituation (10 000-års händelse).

Sten BergströmSten Bergström, forskare på SMHI, presenterade på ett seminarie i Göteborg beräkningar som pekar på att effekten vid översvämning blir mindre våldsam.

– Vi följer principen för klimat- och sårbarhetsutredningen, men har justerat kurvan, sade Sten Bergström.

Siffrorna tar hänsyn till förmodat klimat år 2100, tappningsförhållanden och vindpåverkan.

Karlstad gavs som exempel. De nya beräkningarna pekar mot att en lämplig restriktionsnivå skulle kunna vara sju decimeter lägre än 47,40.

- Vi räknar än. Men tendensen är klar, resultaten kommer inte ändra sig mer än ett par decimeter.

Slutresultatet ska presenteras i Karlstad i januari.

- Men vi kommer aldrig att redovisa en siffra, vi levererar en kunskap.

För att minska effekterna av en eventuell översvämning har byggandet av en avtappningstunnel från Vänern ut i havet diskuterats. Kan den avskrivas nu?

- Tycker inte man ska avskriva något, utan vänta något år till även SGI presenterat en rapport. Men det här ökar inte argumenten att spränga för en tunnel.

De nya förutsättningarna beror enligt Bergström på nya metoder för beräkningar, bland annat hur klimatsignaler omräknas till hydrologiska konsekvenser.

När slutresultatet presenteras, finns det en risk att kommunerna efter det sänker garden och sina säkerhetsnivåer?

- Det är en jättestor risk. Men vi tar inga såna beslut vi levererar bara ett resultat.

Det konstaterades också på seminariet att ingen har räknat längre än till 2100. Klimatförändringarna avtar inte efter det. För längre hållbarhet krävs större säkerhetsmarginal.

Konferensen i Göteborg arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götaland och MSB.