2007 åkte 55 procent av landets räddningstjänstkommuner på IVPA-larm (i väntan på ambulans).
 
Räddningstjänsterna gör insatser innan ambulansen anländer, bland annat har man defibrillatorer för att hantera hjärtstillestånd. 
 

Det är konstaterat att IVPA räddar liv, men det är trots det inte alla landsting som sagt ja till att ge räddningstjänsterna delegation att använda defibrillator och ge syrgas.

– Här har diskussionen pågått i tio år och frågan gick i stå. Men för några år sedan togs IVPA upp på politisk nivå och sjukvården fick i uppdrag att samverka med räddningstjänsten, berättar Waldén.
 
Nu har landstinget sagt ja. Ljungby och Värends räddningstjänst (Växjö och Alvesta kommuner) har skrivit avtal med landstinget och börjar åka på IVPA-larm i mars. Östra Kronoberg (Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd) är också på gång.

– Vi börjar på fyra stationer, i höst ska alla elva vara med, säger Waldén.
 
Kommunerna och landstinget delar på kostnaderna vid larm. Landstinget står för utrustningen och räddningstjänst bekostar personalens utbildning. Ett avtal som känns okej, tycker Jörgen Waldén. För honom är det viktigast att verksamheten kommer igång.