MSB ansåg att företaget inte skulle ges tillstånd att tillverka flytande svaveldioxid, skälet var främst att skyddsavståndet till närmaste bostäder inte är tillräckligt.

Mark- och miljödomstolen ger dock företaget rätt till fortsatt tillverkning av 450 000 ton svavelsyra och 50 000 ton natriumbisulfit per år.

Beslutet motiveras bland med att tillverkningen av svaveldioxid, som används i produktionen av svavelsyra, minskat rejält sedan mitten av 90-talet. Kemiras utomhuslagring av svaveldioxid har minskats från 1 100 ton till 60 ton.

Villkor för hantering av flytande svaveldioxid och utsläpp till vatten har skjutits upp under en prövotid fram till 1 februari 2012. Innan dess ska Kemira ha utrett möjligheten att höja säkerheten och att minska föroreningarna i avloppsvattnet. Kostnader för åtgärder och när de kan vara genomförda ska då också redovisas.

 

MSB ansåg även att Kemiras egen förmåga att hantera allvarliga olyckor behöver höjas.

Kemira motsatte sig kravet och hänvisade till närheten till och ett välutvecklat samarbete med Helsingborgs brandförsvar. Den egna beredskapen är tillräcklig i avvaktan på att kommunal räddningstjänst anländer, ansåg Kemira och på den linjen gick domstolen.