– MSB anser att det finns både sakskäl och juridiska skäl som gör att domen behöver prövas i högre instans, det vill säga i Mark- och miljööverdomstolen, säger Mikael Eriksson, MSB.

I den dom som kom tidigare i månaden sades att Kemira emira får fortsätta tillverka svavelsyra och svaveldioxid. Samtidigt ska företaget under en prövotid utreda möjligheterna att höja säkerheten runt hanteringen av flytande svaveldioxid.

 

MSB yrkar på att den del av Kemiras ansökan som gäller tillverkning av flytande svaveloxid inte ska tillåtas på den aktuella platsen. Myndigheten påpekar att flytande svaveldioxid tillsammans med ammoniak och klor är några av de farligaste industrikemikalierna i Sverige och att Kemiras ansökan sannolikt inte hade accepterats om det handlat om nyetablering.

“Frågan är då hur en sådan verksamhets tillåtlighet ska bedömas då det handlar om ett nytt tillstånd för en befintlig verksamhet, skriver MSB i överklagan.

 

En lokal aktionsgrupp, "Säkert boende", har också beslutat att överklaga domen, med hänvsning till att den är för farlig för att få ligga där den ligger.