Tyvärr känner inte alla räddningstjänster till företagens kemberedskap.

Det framgick bland annat vid ett utsläpp av svaveldioxid från en tankvagn i Hallsberg i somras. Det var först efter en lång kedja av kontakter som man kom fram till experter från ett av företagen som ingår i kemberedskapen.

 

– Vi har sedan många år avtal med ett antal kemikalieföretag som hanterar kemikalier räddningstjänsterna inte är vana vid. Det rör sig främst om de giftiga kondenserade gaserna klor, svaveldioxid, ammoniak och ett antal syror och baser, säger Helena Nässlander, MSB.

 

När avtalet skrevs var tanken att resursen skulle förmedlas genom SOS Alarm, men det har av olika skäl inte alltid fungerat.
– Vi har haft svårt att nå ut med kunskap om att den här resursen finns. Nu har vi startat ett projekt där kemiföretagen fått tillgång till Rakel för att kunna kommunicera direkt med räddningsledningen.

 

Det finns tre ingångar till företagens kemberedskap: SOS Alarm, MSBs Tjänsteman i beredskap och direktkontakt med de avtalade företagen.
– Det är alltså inte fel att kontakta företagen direkt. Uppgifter om beredskapen finns också i resursdatabasen i RIB och på MSBs hemsida.

 

Tre-fyra gånger om året ger företagen sitt stöd till räddningstjänsten.
– Oftast rör det sig om telefonrådgivning, men de kan också komma ut till platsen med personal och utrustning, säger Helena Nässlander.

 

De fem företag som ingår i företagens kemberedskap är:

  • Kemira Kemi AB, Helsingborg,
  • Ineos Sverige AB, Stenungsund,
  • Eurenco Bofors AB, Karlskoga,
  • Yara AB, Köping och Boliden
  •  Rönnskärsverken, Skelleftehamn.